GMK Publikacije: Shakespeare među nama

link za pregled

Shakespeare među nama

14. 11. – 9. 12. 2017.

Kustosica: Branka Stipančić

Tekst: Branka Stipančić

Umjetnici: Mangelos, Tomislav Gotovac, Mladen Stilinović, Sanja Iveković, Dalibor Martinis, Sven Stilinović, Vlado Martek, Igor Grubić, Goran Trbuljak

Oblikovanje publikacije: Ivan Klis

Prijevod: Tihana Bertek

Lektura: Dušanka Profeta