Antonio Caronia …“I ovdje funkcionira analogija s Ballardom: kao u spominjanim romanima i pripovjetkama, tako i u „Kiselinama“ Cesarea Fullonea, bolest i nered prestaju biti isključivo negativni elementi, postaju jedan zaeudan pogled kroz koji eitatelj ili gledatelj mogu povezati elemente koje inaee ne bi povezali; mogu oblicima i bojama dati smisao kojeg oni inače […] Više
Grafike Karine Sladović minucioznošću dubokog tiska govore jezikom egzatnog, akribijom koja proizlazi iz prirode otiska. A otisak je zrcalo duše koja sabire iskustva viđenog u želju za individualnim iskazom, u poriv za umjetničkim izražavanjem. To je općenita tvrdnja, ali govori istinu za sva vremena: sa svakom novom umjetničkom generacijom, sa svakom promocijom umjetnika pojedinačno, sa […] Više
Kada sam za HDLU, za izložbu 5 + 5 pod naslovom „Simbolički govor boje“, 1989. u Ljubljani, između ostalih odabrala i radove Vesne Pavlaković učinila sam to fascinirana nekom vrstom nestalnosti njezinih plavetnih kadrova koji se iskazivahu istodobno kao figurativni i kao apstraktni. Tada sam uočila da ova umjetnica mlađe generacije doslovce ispire sloj po […] Više
Kako danas u Rijeci slikati „painterly“ – „post-painterly“? Melita Sorola Staničić „nastupila“ je sa svojim slikama kao jedna od najnovijih „prinova“ na riječkoj (hrvatskoj) likovnoj sceni krajem prošlog i početkom ovog desetljeća, pored nekoliko drugih mlađih slikara i grafičara s likovnog odjela Pedagoškog fakulteta u Rijeci: Jasne šikanja, Borisa Kačića i ostalih.    […] Više
UMJETNOST REDUKCIJE „U prirodi nalazimo sve što hoćemo, ali čovjek mora biti dostatno kultiviran da želi naći samo ono što je potrebno“. ( A. Lhote )    Ostalo je sačuvano jedno od najranijih grafičkih ostvarenja Ivana Kožarića, kojim i započinje ova zanimljiva zanimljiva izložba njegovih grafičkih listova: mali linorez, dimenzija 10 X 10 […] Više
Spiralni dijalog – ‘slušanje’ Caravaggia’  Iako mu je ovo već 46. samostalna izložba, Boris Demur pristupio joj je s ushitom i entuzijazmom znakovitim za početnike. Nije ni čudo jer mu dosad nikada nije bilo omogućeno da tako intregralno i na tolikom formatu predstavi svoje umjetničko poslanje – svoj spiralni sustav – kojim se, potpuno […] Više