If you want to be successful in studying then you should visit writemyassignmentuk resource. The professionals from this platform do my assignment UK on the highest level, which allows me to be the best at my course.

 

Galerija Miroslav Kraljević GMK. Prostor za istraživanje suvremenih umjetničkih praksi.

O nama

Galerija Miroslav Kraljević GMK je nezavisna, neprofitna platforma koja predstavlja centralnu točku za proučavanje, poticanje, istraživanje, dokumentiranje i reinterpretaciju suvremenih umjetničkih i intelektualnih praksi u Hrvatskoj i šire.

GMK je zamišljen kao otvoreni prostor koji aktivno sudjeluje u dešifriranju i rasvjetljavanju sadašnjeg trenutka, s posebnim fokusom na dinamički odnos između aktualnih društvenih kretanja i estetike. Ističe se svojom posvećenosti interdisciplinarnosti prepoznajući da su inovacije često proizvod sinergije između različitih disciplina i umjetničkih praksi.

GMK nadilazi fizički prostor za izložbe, radionice, predavanja i diskusije; on je ujedno i virtualni prostor za istraživanje, analizu i razmjenu ideja. Uspostavljajući takav model djelovanja, nastojimo potaknuti dinamiku suvremene umjetnosti i omogućiti umjetnicima, kritičarima, teoretičarima i široj javnosti da se susretnu, sudjeluju, sukreiraju i uspostave dijalog.

Program galerije od početka koncipira savjet nezavisnih stručnjaka: umjetnika, povjesničara umjetnosti i kritičara.

U GMK-u vjerujemo u ulogu umjetnosti kao katalizatora društvenih promjena. Zalažemo se za umjetnost koja izaziva konvencionalne pogled na svijet, proširuje granice našeg razumijevanja i obogaćuje našu stvarnost. Ne favoriziramo samo artefakt kao element umjetničke misli i djelovanja, već i diskurs, gestu, performans, misao i političko djelovanje.

Podupiremo eksperimentalne, hibridne i transdisciplinarne radove te djelujemo na polju umjetničke produkcije, teorijskih istraživanja i diskurzivnih praksi. Zalažemo se za umjetničku slobodu, pluralizam i inkluzivnost. Kroz istraživačke, kuratorske i obrazovne aktivnosti, pružamo stimulativno okruženje za kritičku analizu, umjetničku produkciju i interaktivnu razmjenu mišljenja. Naša uloga nije samo oblikovati, već i reinterpretirati suvremenu umjetničku scenu pružajući platformu koja se ne boji eksperimenta, koja propituje, dekonstruira i preokreće uobičajene paradigme.

Rezidencijalni programi

Rezidencijalni programi koje GMK pruža djeluju kao komora ideja gdje umjetnici i kustosi dobivaju neophodan prostor za istraživanje, razvoj i realizaciju svojih konceptualnih zamisli. Ovi programi omogućuju participantima da se fokusiraju na svoj rad, pružajući im neophodne resurse, podršku i vremenski okvir za duboko uranjanje u svoju praksu. Prilikom svakog boravka, rezidenti se potiču da produbljuju i šire svoje umjetničke metode, estetske stavove i konceptualne okvire.

Otvoreni studio

Otvoreni studio je interaktivna platforma, inkubator za ideje i mjesto za kritičku razmjenu koji dekonstruira uobičajene percepcije galerijskog prostora kao strogo izložbenog/prezentacijskog. Kao vitalna sastavnica djelovanja GMK-a, Otvoreni studio služi kao prostor za susret, suradnju i zajedničko stvaranje između umjetnika, kustosa, kritičara i publike. Uz fizički prostor za rad i istraživanje, umjetnici imaju priliku za neposrednu razmjenu s publikom, što otvara mogućnosti za povratne informacije, kritički dijalog i proširenje perspektiva.

Tvornica

Godišnji natječaj Tvornica je ključni mehanizam kojim GMK potiče i podržava umjetnike i umjetničke kolektive u stvaranju i izlaganju novih umjetničkih djela. Tvornica se bavi poticanjem razvoja i izlaganjem umjetničkih ideja i projekata koji su u ranoj fazi, pružajući umjetnicima stabilne uvjete za rad. Ovaj natječaj je koncipiran kako bi pružio umjetnicima potrebnu financijsku i prostornu podršku prepoznajući da mnogi umjetnički projekti često zahtijevaju resurse koji nisu uvijek dostupni ili profitabilni. Ideja je da se na ovaj način umjetnici potaknu na stvaranje i razvijanje djela koja izazivaju konvencionalne okvire, nudeći mogućnost za inovativnost, kreativnost i izražavanje. Odabrani umjetnik ili kolektiv dobiva  savjetodavnu podršku od kustosa GMK-a tijekom procesa stvaranja rada, kao i pristup svim galerijskim resursima. Također se osigurava financijska podrška za produkciju i izlaganje rada.

Povijest

Galerija je dobila ime po Miroslavu Kraljeviću, umjetniku čiji je rad na početku 20. stoljeća imao presudan utjecaj na likovnu umjetnost u Hrvatskoj. Nastala je inicijativom skupine nezavisnih kustosa, kritičara i umjetnika. Galeriju je od njenih početaka vodio povjesničar umjetnosti Branko Franceschi te je za njegovog vodstva – s preko 350 organiziranih izložbi, performansa, predavanja i prezentacija lokalnih i međunarodnih umjetnika – galerija postala jedan od najvažnijih izložbenih prostora u Hrvatskoj, te postigla relevantan međunarodni ugled.

Antonia Majača preuzela je vodstvo 2005. godine i, u suradnji s Ivanom Bago, preusmjerila je galerijski program prema dugoročnom bavljenju tematskim klasterima, okupljenih prvenstveno oko pitanja vezanih uz političko, kulturno i estetsko sjećanje, uključujući povijest same galerije i njenu povezanost s nasljeđem socijalističkog samoupravljanja. Umjetnici čija su djela naručena i predstavljena na izložbama uključuju, između ostalih, Sanju Iveković, Omeraa Fasta, Asiera Mendizabala, Ahmeta Oguta, Mladena Stilinovića, Igora Grubića, Patriciu Esquivias, Nicoline van Harskamp, grupu Spomenik i brojne druge. Od 2009. godine, program galerije razvijen je u suradnji s diskurzivnim, izložbenim i izdavačkim projektima DeLVe | Instituta za trajanje, mjesto i varijable (www.delve.hr).

Značaj galerije, koju od samog početka podupire kompanija Ina-Naftaplin u čijoj je zgradi galerija i smještena, prepoznat je vrlo rano i od strane Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, Ministarstva kulture, diplomatskih predstavništva, kulturnih centara, fondacija i privatnih sponzora koji svojim donacijama omogućavaju realizaciju njenih programa.

Vijeće Europe uvrstilo je galeriju u Apollonia Guide, vodič za Srednju i Istočnu Europu, a 1997. Galerija Miroslav Kraljević je pokrenula i prvi neprofitni web site u Hrvatskoj. Zbog svog značaja, kao, do danas jednog od najvećih resursa o suvremenoj umjetnosti u Hrvatskoj, website galerije, 2000. godine uvršten je na UNESCO-v popis globalno relevantnih kulturnih resursa.

Tijekom posljednjih desetak godina Galerija Miroslav Kraljević GMK postala je jedno od najpropulzivnijih i najpopularnijih prostora za suvremenu umjetnosti s predstavljanjem nadolazećih i afirmiranih umjetnika te se radi na balansu otvaranja prema internacionalnim umjetnicima. Od tada, kroz različite faze i promjene u vođenju, ostali smo usmjereni na našu prvotnu misiju pružanja prostora za eksperiment, istraživanje i raspravu u kontekstu suvremene umjetnosti.

Galerijski tim

Maja Pavlinić, voditeljica galerije i kustosica
Tea Matanović, producentica
Petar Vranjković, vanjski programski koordinator
Barbara Gregov, vanjska programska suradnica za 2023.

Umjetnički savjet galerije

Tihana Bertek
Tin Dožić
Ana Kovačić
Sonja Pregrad
Lea Vene

Prijašnji umjetnički direktori/ce

Branko Franceschi, 1989. – 2004.
Antonia Majača, 2004. – 2012.
Ana Kovačić, 2012. – 2021.