super Market

Zatvaranje Otvorenog studija Vlada Brăteanua
4.7.2020. u 19h / 7ica

Izjava umjetnika:
Za svoj otvoreni studio predlažem nekoliko radova // intervencija // suradnji koje s fokusom na komunikaciju, interakciju i urbanu akupunkturu u javnim prostorima. Proučavanje društvenih i zemljopisnih pitanja neoliberalizma, supermarketi kao mjesto razmjene, potrošnje, rada i okupljanja bili su moje polazište za ovo umjetničko ispitivanje. Spajajući arhitekturu i jezik sa spomenutim idejama, razmišljam o problemima razmjene, vrijednosnim sustavima i javnoj sferi.

Promatrajući javni prostori, možemo razlikovati mjesta koja se koriste ili mjesta okupljanja i ne-mjesta, odnosno, napuštena mjesta. Jukstapozicijom supermarketa kao predstavnika živih mjesta, te zapuštenog mjesto prikazano na tapetama predstavljenog kao barkod, propitujem vrijednost ovih zaboravljenih mjesta, te socijalističke arhitekture i način na koji se odnosimo prema sjećanju i baštini.

gosti: Ivan Kuharic, Sven Soric

bio
Vlad Brăteanu (1986, Romania) magistrirao je fotografiju i pokretnu sliku te B.A. grafiku sa Nacionalnog sveučilišta umjetnosti u Bukureštu. Na Royal Institute of Art u Stockholmu studirao je Filozofiju u kontekstu suvremene umjetnosti kod Catherine Malabou. Njegova pozadina kao grafičar čini osnovu za teorijska i konceptualna razmatranja kroz koju fotografija funkcionira kao primarni medij, obogaćena zvukom, pronađenim predmetima i videom kroz stalnu razigranu semiotiku slike. Suosnivač je Template, umjetničke inicijative i izložbenog projekta koji je započeo u Bukureštu 2018. godine te je jedan od studenata WHW Akademije 2020 u Zagrebu.


Program ‘Otvoreni studio’ financiran je sredstvima Ministarstva kulture i Grada Zagreba.
Rad GMK podržava Zaklada Kultura Nova i Foundation for Arts Initiatives.
Generalni sponzor INA d.d.