GMK Publikacije: Geografije segregacije

link za pregled

 

Partneri: ROM (Romska organizacija mladih)

Autori: Lea Vene i Sanja Sekelj, Tamara Bjažić Klarin, Antonia Komazlić i Jere Kuzmanić, ARCHIsquad, Nikola Puharić, Tihana Bertek

Suradnici: Ana Guzmić, Bojan Mucko, Osman Muratović, Siniša Musić, Igor Sarnavka

Urednice publikacije: Ana Kovačić, Sanja Sekelj, Lea Vene

Lektura: Petra Bušelić

Dizajn: Rafaela Dražić