GMK Publikacije: James Juett

link za preuzimanje

 

James Juett: Slike 1998. – 1999. zauvijek

 

11. 10. – 24. 10. 2000.

 

Tekstovi u katalogu: Nicholas Klein, James Juett

 

Postav izložbe: Branko Franceschi

 

Urednik kataloga: Branko Franceschi

 

Prijevod: Vesna Hršak

 

Izložba je održana i u Centru za kulturu Čakovec

 

link za preuzimanje