“Ali kud god pogledam uvijek vidim taj stakleni strop.” – izložba u sklopu projekta ‘od5do95’

Kroz stakleni strop vidi se nebo kojim jure oblaci. Istovremeno, strop je nepremostiva barijera i krhka, ali postojana zaštita od svih nebeskih nedaća. Arhitektonski pr ecizna analogija sa ženom koja je u društvu 21. stoljeća naoko slobodna, ali je od potpune slobode dijeli gotovo nevidljiva zapreka. Ženom koja neprestano dokazuje da je snažnija nego što to društvo pretpostavlja.

Društvene uloge su obilježene stereotipima: žena je kućanica, majka, supruga. Ona koja brine, tješi i sluša. Uloge žene su pasivne, gotovo neodvojive od pojmova doma, kućanstva i obitelji. “Ženska” povijest je prema tome vezana uz uzak dijapazon svakodnevnice uz tek poneku iznimku. Žensku povijest ne pišu žene. Kao što rodne teorije i feminizam ukazuju, žensku povijest pišu muškarci: oni kojima se tradicionalno pretpostavlja uloga vođe. Ženska su iskustva stoga marginalizirana, posebno u društvima s duboko ukorijenjenim patrijarhalnim vrijednostima. Dvadeseto i dvadeset i prvo stoljeće je ženama donijela određena prava i slobode koje do tada nisu imale, ali istinsko provođenje rodne i spolne ravnopravnosti je tek nit koja se nazire daleko na horizontu.

„Od5Do95“ multimedijalni je umjetnički projekt koji na gotovo sirov način redefinira aktualnu povijest žene u Hrvatskoj. On služi kao medij za prenošenje ženskih priča i iskustava. Djevojčice, djevojke i žene progovaraju kako je biti žena u Hrvatskoj te po čemu se njihov životni put razlikuje od onog njihovih majki, baka i prabaka pri čemu svaka od protagonistica simbolično predstavlja jednu godinu života- od 5 do 95 godina. Idejne začetnice projekta, umjetnice Arijana Lekić Fridrih i Andrea Kaštelan, minimalno interveniraju u materijal. Dokumentiraju pojedinačne priče postavljajući ista pitanja, bilježeći putem video zapisa odgovore, misli te im tek u montaži oduzimaju boju i prevode u crno-bijelu sliku. Dokumentaristički pristup bez komentara ostavlja publici otvoren prostor za interpretaciju.
Osim samih priča projekt uključuje i niz drugih sadržaja poput foto galerije predmeta iz osobne ženske povijesti protagonistica ili fotografije ili snimke ženskih ruku kao svojevrsnog ženskog arhetipa. Projekt se kontinuirano provodi od 2016. godine. Svi su sadržaji dostupni na web stranici www.od5do95.com te na pripadajućem YouTube kanalu, a od 2019. godine projekt poprima i izložbenu formu s idejom da se postojeći virtualni muzej hrvatske ženske povijesti preseli u realan prostor.

Izložba je vrsta pregleda ženskog života s naglaskom na iskustva ali i očekivanja unutar tradicionalnih okvira koja su i dalje prisutna u Hrvatskoj. Iako je naglašeno posebno iskustvo svake osobe, poveznica koja se objelodanjuje promatrajući snimke je konflikt. Konflikt žene i uvriježenih društvenih normi, ali i konflikt žene sa samom sobom. Krenuvši od pojedinačnih situacija u vlastitoj obitelji, preko primjera koji obuhvaćaju šire društvene pojave, žena je u kontinuiranom konfliktu s društvenim očekivanjima i nametnutim normama, običajima i ulogama te vlastitim željama.

_____________

Izložba i publikacija je financirana od strane Gradskog ureda za kulturu. Rad Galerije Miroslav Kraljević podržava Zaklada Kultura Nova, Foundation for arts initiatives i INA d.d.