Flaneur Magazin x GMK: promocija časopisa

Sudionici radionice: Petar Jovičić, Marta Lučić, Damjan Roce, Jozefina Ćurković, Mirna Udovčić, Dafne Berc & Dino Belamarić, Ana Bedenko, Ana Vuko, Lucija Furač, Tena Bakšaj, Jelena Ratko, Teuta Gatolin i Nina Mia Čikeš.

Urednici: Grashina Gabelmann and Fabian Saul (Flaneur Magazine)

Grafički dizajn: Ena Jurov
Print: Ana Labudović, Bekap

Radionica se realizirala u suradnji s Design District Zagreb i Turističkom zajednicom Grada Zagreba.

Projekt podržava Goethe-Institut Kroatien i Grad Zagreb.