GMK Publikacije: Otvoreni Studio – Bebe na vole sa Selmom Banich

link za preuzimanje

Otvoreni studio: Bebé na volé u suradnji sa Selmom Banich

22.01. – 17.02. 2018.

Umjetnici: Adam Semijalac, Selma Banich

Program: 31.01. Otvorena vrata: Slušaonica

                  07.02 Otvorena vrata: Gledaonica

                  17.02 Završna prezentacija – hihotača

Oblikovanje plakata: Ivan Marušić Klif

link za preuzimanje