Hackathon: radionica „hakiranja“ socioekonomskih problema

Dvodnevni mini-hackathon okupit će skupinu ljudi iz različitih područja koji će u manjim grupama pokušati osmisliti rješenja za socijalne probleme koje smatraju važnima. Poseban će fokus biti na iznalaženju inovativnih financijskih mehanizama, a najvažniji segment radionice upravo je proces „hakiranja“ postojećeg sustava i pronalaska novih rješenja. Hackathon će se održati na hrvatskom i engleskom jeziku, a ovisno o interesu sudionika postoji mogućnost javne prezentacije u sklopu projekta “Čvorište trika, varke i prerušene ljubavi” u G-MK po završetku radionice.

Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti i ukratko predstaviti na: info@formsofownership.com 
Rok za prijavu je 20. svibnja. 

Vienne Chan diplomirala je Umjetnost u javnom prostoru i nove umjetničke strategije na Sveučilištu Bauhaus u Weimaru. Posebno ju zanima socioekonomska problematika i načini na koje bi se financijska infrastruktura mogla bolje prilagoditi društvenim potrebama. Neke od svojih ideja predstavila je na Europskoj konferenciji za modernu monetarnu teoriju u Berlinu (2019) i na Money Lab-u #6 u Seigenu (2019). Izlagala je u NGBK (Berlin), Platforma Revolver (Lisabon), CCA Tel Aviv, Kunsthausu Dresden i Armory centru (Los Angeles).