Kulturpunkt podcast: Audio vodstvo kroz izložbu Katerine Duda

Ekipa s kulturpunkta napravila je novi audio podcast koji vas vodi na izložbu Katerine Dude u GMK, a na kojoj je jedan od fokusa i pitanje tko ima pravo na fundus započet unutar samoupravnog ekonomskog sustava.Kulturpunktu hvala, a vi poslušajte ovdje:

Audio vodstvo: Katerina Duda, “Što će nam fundus?”