Manuela Vladić Maštruko: Slike-objekti

SVAKA STVAR IMA SVOJ SPEKTRALNI POTPIS

Odlučnost umjetnika da stalnomupotrebom jednog elementa izražava sva svoja iskustva, uvijek jefascinantna. No, u jednom od tekstova zapisanih u spiralama,Manuela Vladić bilježi: „Umjetnik vidi stvari, svaki put,kao da ih prvi put vidi (ili svjesno u to ulaže napor)…“*, pa prema tome i objašnjava svojevlastito načelo na kome je zasnovan izbor – spirale – koje se unjenim djelima bez iznimke ponavljaju.   

Spirala je svojim značenjimavjerojatno jedan od najpregnatnijih poznatih simbola. U rasponuod mikrokozmosa do makrokozmosa, njome se interpretiraju ioznaćavaju nebrojeni fenomeni, ali iako su mikrokozmos imakrokozmos jednako strukturirani, ne radi se samo o promjenimjerila, već i odnosu pojednica i identiteta prema, najkraćerečeno, svemiru.  Spirala je primarni oblik, reproduktivan, regenerativan,recikličan, emitivan i receptivan, progresivan i regresivan,objedinjujući, ali dinamičan, dakle životan. Doda li sespirali svjetlost, dakle boja, dodaju joj se i sva svjetlosti iboji pripadajuča značenja.   

Manuela Vladić spiralama dodajespektar, dakle onaj raspon svjetlosti koji je ljudskom okudostupan, njime osvjetljava spiralni tekst, te mu daje osobineuniverzalnoga, premda svjesna činjenice da „svaka stvar imasvoj osobiti spektralni potpis“, dakle identitet, i da prematome, nije svaka spiral oznaka univerzalnoga, već ipojedinačnoga.   

Ovom apstraktnom konglomeratu, naizložbi su pridruženi i figurativni elementi stvarnosti, naravkojih, također ima karakteristike spirale.   Tri assamblagea, od kojih suunutar jednoga oko platna sa spiralno formiranim tekstomraspoređene svilene ruže i leptiri od perja, a unutar drugogakonzervirano zimzeleno bilje i svjetlost, a na trećem, unutarspirale teksta dehidrirane ploške naranče, upućuju na mogućuali neprirodnu trajnost, na sveprisutnost prolaznoga u prirodikao i na to da „u svijetu ima mnogo više toga nego li mi tomožemo vidjeti.“ Struktura spirale, premda nije, osimdispozicijom teksta, formalno vidljiva u ova tri djela, načinomna koji koristi elemente prirode, nosi karakteristike“spiralnosti“ prirode, napredak i uzmak, jednko kaorazvoj i nestajanje.   

Veliki, gotovo pano ilipanoptikum, obiteljskih fotografija, naročito jasno nosivremensko-prostornu strukturu spirale, premda ona ni ovdje nijeformalno prisutna. Izbor fotografija sužen je na vlastituobitelj, sebe, supruga i kćerke, u vremenskom razdoblju odvlastitog djetinjstva do danas. Uglovi su ograničeni dječjimcrtžima kao parametrima sadašnjosti, i vremenski i spoznajno.Veličina formata i količina izabranih fotografija jasnonaznačuju da ova obiteljska retro-projekcija nije ograničenasamo na vlastitu obitelj, da označava i prethodni i budućinaraštaj, dakle da nema ograničenja, da je usprkos tomeobjedinjavajuča alidinamična, da ima sve karakteristike spirale, mikrokozmosa usvemiru, strukturu makrokozmosa, veličinu univerzuma. Vremenskitjesnac i neponovljivost onoga što je naizgled jednakomeđusobno se povezuju igrom svjetlosti i višebojnih leptirakoji su aplicirani na sliku. Naime, svjetlost se prolazeći krozkrila leptira upija te potom reemitira kao obojene sjene u kojimase odigrava ovaj obiteljski sažetak.   

Objedinjavajući karakter u sjeniprolaznosti i neponovljivosti nosi, dakako, i cijela izložba.Preispitivanje vlastite pojave i pozicije u intimnom mikrokozmosui svog spektralnog potpisa u makrokozmosu, čovjeku i jestmoguće samo retrospektivnim uvidom u svoju mladost, uvidom usvoju zrelost i onim malim spiralama koje za sobom emitirasvijetu.   

Manuela Vladić je svu svoju aktivnost podredila spektru spirala, dakle svim marijantamadinamike i životnosti.  

Predgovor: Janka Vukmir  

* svi su citati u tekstu prenešeni sa tekstova na slikama.    

Životopis

Manuela Vladić Maštruko rođena je 1962.godine. Diplomirala je 1985. godine na Zagrebačkoj Akademijilikovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. Ferdinanda Kulmera.Član je Hdlu-a i Hzsu-a od 1986. godine. Uz profesionalniumjetnički rad bavi se praktičnim istraživačkim radom upodručju dječjeg likovnog izraza. Autorica je brojnih likovnihprojekata za djecu. Živi i radi u Zagrebu.    

SAMOSTALNE IZLOŽBE

1986. Zagreb, Galerija VladimirNazor  1986 Zagreb, Galerija Spektar Centraza kulturu Novi Zagreb  1987. Zagreb, Galerija Studentskogcentra (sa V. Delimar i D. Lošia)  1987 Zagreb, Galerija INA-Projekta  1987 Dubrovnik, Galerija Sesame  1987 Motovun, Galerija Motovun  1988. Zagreb, HDLUZ, GalerijaProširenih medija  1988 Zagreb, Kulturno informativnicentar  1988 Zadar, TN Zaton, Galerija Alan  1989. Zagreb, Galerija Moša Pijade  1990. München, Galerija Scorpion  1991. Zagreb, Nacionalna isveučilišna biblioteka  1996. Zagreb, Knjižnica Voltino  1997. Zagreb, Galerija MiroslavKraljević    

SKUPNE IZLOŽBE (IZBOR)

1984. Zagreb, Galerija stedntskogcentra, Grafika-crtež (…mladi-novi…)  1985. Zadar, Galerija umjetnina,4. Zadarski salon mladih 1985.Zagreb, Umjetnički paviljon,16. Salon mladih  1986. Zadar, Galerija umjetnina,5. Zadarski salon mladih  1987. Rijeka, Moderna galerija,14. Biennale mladih  1987.Poreč, Istarska sabornica,XXVIII. Annale, Voda, metafora i sudbina  1987.Zagreb, Umjetnički paviljon,19. Salon mladih  1987.Zadar, Galerija umjetnina, 6.Zadarski salon mladih  1988. Zadar, Galerija umjetnina,7. Zadarski salon mladih  1988. Zagreb, Gliptoteka, 3.Triennale hrvatskog kiparstva  1989. Pančevo, Suvremena galerijacentra za kulturu Olga Petrov, 5. Pančevačka izložbajugoslavenske skulpture  1989.Murska Sobota, GalerijaKulturnog centra Miško Kranjec, 9. Jugoslavenski biennalemale plastike  1989.Zagreb, Galerija Karas,Likovna umjetnost u regionalnom području Dalmacije 1989.Zagreb, Umjetnički paviljon,21. Salon mladih  1989.Dubrovnik, Umjetničkagalerija, 8. Dubrovački salon  1989.Zadar, Galerija umjetnina, 8.Zadarski salon mladih  1990. Zagreb, 16. Zagrebačkaizložba jugoslavenske grafike, Kabinet grafike Jugoslavenskeakademije znanosti i umjetnosti  1990.Zagreb, Umjetnički paviljon,25. Zagrebački salon  1990.Zadar, Galerija umjetninanarodnog muzeja Zadar, Gradska loža, 13. Plavi salon  1990.Zagreb, Galerija Karas,Umjetnički paviljon, 22. Salon mladih 1991. Rijeka, Moderna galerija,16. Biennale mladih  1992. Poreč, Istarska sabornica,XXXII. Annale  1993. Zagreb, Moderna galerija,Nova hrvatska umjetnost  1995. Zagreb, Pongračev dvorac’95.  1995.Zagreb, Muzejski prostor, 30.Zagrebački salon 1996. Zagreb, 1. Hrvatskitrijenale crteža, Kabinet grafike HAZU  1996.Zagreb, Iz fundusa Galerije Spektar,Galerija Spektar    

NAGRADE I PRIZNANJA

1985. Crikvenica, Nagrada likovnekolonije Gorica 85,  1987. Zadar, Pohvala 6. Zadarskogsalona mladih,  1988. Fond za unaprijeđenjelikovnih umjetnosti Moša Pijade, 1990. Otkupna nagrada Nacionalne isveučilišne biblioteke na 22. Salonu mladih u Zagrebu.