Paula Tončić: Cvijet, poliester, plastika, 15x8x91, orhideja, bijela

Naslov rada Paule Tončić “Cvijet, poliester, plastika, 15x8x91, orhideja, bijela” deskriptivno nas uvodi u istraživanje imitacija stvarnosti s umjetnim biljem kao fizičkom okosnicom.

Začudna autentičnost umjetnog cvijeća koje svojom formom evocira (no ne nužno i kopira) prirodu potaknula je umjetnicu na rekontekstualizaciju, sakupljanje i sistematizaciju istog. Polazeći od Foucaultovog diskursa o povijesti prirode kao imenovanju vidljivog, Tončić stvara reprezentativni korpus klasificiranog umjetnog bilja: listovi pripadaju jednoj skupini te su podijeljeni prema veličini, boji, obliku, taktilnom doživljaju materijala; cvjetovi su pak u drugoj skupini podijeljeni prema veličini i osobnom emotivnom doživljaju. Stvaranjem usustavljenog herbarija, proces katalogizacije postaje medij kojim se dekonstruira objekt s ciljem pronicanja u njegovu transformativnu moć.

Navedene smjernice klasifikacije umjetnica promatra i kao likovne elemente te rekonstruira stvarnost u digitalnoj formi. Koristi 3D skenove umjetnog bilja i manipulira njihovim gradivnim elementima čime prvotne biljke mutiraju u Kiborge – digitalno poboljšane varijacije oslobođene zadanih granica fizičkog.

Umjetnica nadalje uslojava narativ pretakanjem vizualnog medija u auditivni. Snimljene teksture i forme biljaka prevode se u analogno snimljenu frekvenciju. Analogni zvuk potom se transformira u digitalnom mediju (u formi interaktivnog pad-a). Tako se fizički herbarij umjetnog bilja translatira u multimedijalne digitalne forme čime se podcrtava razvedenost mogućnosti interpretacije.

Konfiguracija biljaka-Kiborga pretače jednu životnost u narativ koji se uranjanjem publike u instalaciju mijenja. Fizički elementi instalacije poput umjetnog travnjaka ili interaktivne audio ploče pozivaju na neposredni kontakt i posljedičnu promjenu perspektive. Autonomija promatrača prisutna je i u AR elementu rada pri čemu se krug ispreplitanja virtualnog i utjelovljenog prevodi u liminalno istraživanjem nevidljivog kroz ekran vlastitog mobitela. Slojevitim, multimedijalnim pristupom umjetnica u središte promišljanja smješta koncept imitacije stvarnosti, destabilizira vrijednosni sud o „kopijama“ te podiže razinu svijesti o sveprisutnosti digitalizacije.

Biografija:
Paula Tončić (1997.) diplomirala je animaciju i nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. U dosadašnjim radovima bavila se zvukom, video instalacijama, dokumentiranjem/klasificiranjem objekata. Teme kojima se u svojim dosadašnjim praksama bavila su najčešće vezane za procese arhiviranja, klasificiranja, sakupljanja. U radovima se često pojavljuju elementi groteske i kiča. Tematizira čovjeka koji imitira prirodu kroz objekte. Živi, radi i izlaže u Zagrebu.

Kustosica: Maja Pavlinić
Dizajn: Sara Pavleković Preis
Prijevod: Sara Tomac

Otvorenje: 8.4. / 19-22 h
Trajanje izložbe: 9.4.-5.5.
[Radno vrijeme: uto-pet 14-20 / sub: 10-15]
*Izložba će biti zatvorena radi praznika od 15.-18.4.

Projekt je podržao/The project is supported by: Gradski ured za kulturu Grada Zagreba i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.

GMK podržava/GMK is supported by: Zaklada Kultura nova i INA d.d.