In situ: Objekti koji nedostaju – prezentacija publikacije

In situ – Objekti koji nedostaju je projekt usmjeren na pronalaženje novih artikulacija urbanog javnog prostora kroz aktivnu participaciju građana. Urbani javni prostor se ne promatra samo kao zbroj materijalnih i društvenih interakcija i njihovih relacija, već i kao mjesto kontinuirane transformacije koja nastaje uslijed kompleksnog međuodnosa tehnologije, medija, društva i javnog prostora.

Publikacija In situ – Objekti koji nedostaju obuhvaća razloženo dvogodišnje istraživanje u sklopu istoimenog projekta. Cilj projekta bio je razviti metodologije građanske participacije u procesu oblikovanja/kreiranja intervencija u realnom i hibridnom javnom prostoru – onom koji postoji na granici fizičkog i virtualnog.Publikacija arhivira i razlaže provedeno istraživanje, odnosno njegov teorijski i praktični segment koji se sastojao od niza radionica i intervjua s građanima. Uz publikaciju predstavit ćemo i web platformu koja okuplja rezultate istraživanja, ali i djeluje kao svojevrsni prostor za kolaborativno promišljanje potencijala javnog prostora.

Autorice: Dora Đurkesac i Karla Paliska

Projekt i publikacija su nastali u sklopu programa Tvornica Galerije Miroslav Kraljević uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.