Srami se! – filmsko i čitalačko popodne u GMK

16:00 – 18:00
Filmska projekcija: The Act of Killing
Dokumentarni film, 2012.
Režija: Joshua Oppenheimer, Christine Cynn

Odred smrti javio se u Indoneziji 1965. svrgavanjem vlasti od strane vojske i u manje od godinu dana pomogli su vojsci da ubije više od milijun navodnih komunista, etničkih Kineza i intelektualaca. U Act of killing neki od aktera Odreda smrti pristaju ispričati svoju priču o tome no njihovo sudjelovanje u filmu nije dokumentarističko svjedočanstvo: oni glume sami sebe ali i svoje žrtve, i ponovno proživljavaju te zločine. Kao da to nije dovoljno, čak biraju I žanr u kojemu će se to iskustvo ½odglumiti½: mjuzikl, vestern ili kriminalistički film, na primjer.oni žele biti zvijezde svojih omiljenih žanrova: gangsterskog filma, vesterna, mjuzikla.

Film će predstaviti Ana Kovačić. 

18:00 – 18:30
Pauza 18:30 – 20:30

Čitalačka grupa: James Gilligan – Shame, Guilt and Violence
Čitamo i raspravljamo o tekstu Jamesa Gilligana “Sram, krivnja i nasilje”. U tekstu Gilligan iznosi iskustva vezana uz dugogodišnji rad sa zatvorenicima, kojim je želio istražiti uzroke i mogućnost prevencije nasilja kao i njegovu povezanost s “varijetetima moralnog iskustva”. Autor sram razmatra kao posljedicu destrukcije sebstva gdje se nasilno ili agresivno ponašanje javlja kao pokušaj postizanja osjećaja suprotnog sramu. Razmatra, također, suodnos srama i krivnje – dok kazna može pojačati osjećaj srama, ona obično umanjuje osjećaj krivnje. Nastojat ćemo istražiti vezu krivnje i srama kako ih definira Gilligan te ih pokušati primijeniti na nizu primjera navedenih u tekstu, kao i na filmu The Act of Killing Joshue Oppenheimera.

Svi zainteresirani za čitanje teksta i prije same čitalačke mogu se javiti na ana.kovacic@g-mk.

Tekst će predstaviti članica kustoskog tima Galerije Miroslav Kraljević Sanja Sekelj.

Srami se! je interdisciplinarni višegodišnji projekt pokrenut od strane Galerije Miroslav Kraljević, CELEIA – Centra suvremenih umjenosti iz Celja i Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA iz Sarajeva. Projekt uspostavlja platformu za umjetničko i teorijsko istraživanje pojma srama uvjetovanog specifičnim političkim, ekonomskim i društvenim kontekstom. 

Kakve su posljedice ako dominantne strukture moći označe određene događaje, načine ponašanja ili identitete sramotnim za pojedinca ili zajednicu? Projekt polazi od razumijevanja srama kao posljedice uvjetovane društvenim i kulturološkim djelovanjem čiji je doživljaj osoban i/ili kolektivan unutar javne i/ili private sfere. Pritom postavlja pitanja: koji identiteti i prakse se smatraju sramotnima i koje strukture ili pozicije imaju moć označiti ih takvima? Može li se sram shvatiti kao simptom uslijed prekida s uspostavljenim normativnim ponašanjem, ekonomskim ideologijama, političkim ciljevima i oblicima patrijarhalne dominacije? Može li čin sramljenja djelovati kao mehanizam koji održava postojeće odnose moći i omogućava sredstvo kontrole društva? 

Srami se! u Galeriji Miroslav Kraljević kuriraju Ana Kovačić i Irena Borić.

Projekt Srami se! u 2014. godini financiraju Grad Zagreb, Ministarstvo kulture RH i Zaklada Kultura Nova.