[7ica] Vesna Salamon: Ontološki vakuum

“Prototip motiva (doručak s ostalim predmetima na stolu) vakumiran je u plastiku i time automatski postaje artefakt ekološkog onečišćenja. U retrospektivi, motiv je singularna, sadržajna i fizička kompresija, što povijesno-umjetničkim značenjem (“Mrtva priroda”), što tehnologijom izrade (“Vacuum forming”). Taj postupak retrogradno sublimira čitav garnizon sebi sličnih plastičnih potomaka našeg tržišta, od plastificiranih krišaka mandarine do plastificiranih živih biljaka u Supermarketima, heterogeno rasplinjujući svu potencijalnu transmedijalnu agregaciju onečišćenja prirode.
Motiv “Mrtve prirode” rekonstrukcija je vlastitog doručka sa stola i sadrži: tanjur s hranom i priborom, šalicu kave, kutiju jaja, umjetnički časopis, dvije knjige, zdjelu s voćem te dvije kućne biljke. Scena je rekonstruirana u plastičnom obliku tehnikom termo vakuum-formiranja, prilikom koje su neki motivi vakumirani s obje strane. Novonastale kopije i dalje su trodimenzionalne, ali šuplje, te sadržavaju samo privid svoje vanjske forme i teksturu na prozirnoj plastici. One postaju mimikrične jedinke koje iz plastične mase izdvaja jedino iluzija originala.
Plastične reprodukcije precizne su kopije duha prototipa; original je žrtvovan za vlastite neprirodne potomke i buduće rekurzivno multipliciranje otpada. Materijal “Mrtve prirode” kvalitativno je najsiromašniji i najproblematičniji za naš okoliš, i upravo je ta kvantiteta osnovna pouka ove instalacije.
Fokus se pomiče sa intimne, osobne rutine na grupnu dinamiku plastike, koja reflektira novonastalu formalno-sadržajnu disperziju nekada žive individualne prirode u globalni problem.”
Vesna Salamon
Otvorenje izložbe održat će se 19.11.2020. u 20h
Izložba je otvorena do 28.11.2020., a može se posjetiti u radnom vremenu GMK
Izložba će se održavati u prostoru 7ice
Uslijed aktualne epidemiološke situacije molimo sve posjetitelje da tijekom posjeta u zatvorenom prostoru nose masku.
Program Ontološki vakuum podržava Gradski ured za kulturu Grada Zagreba
Rad GMK podržava INA, Zaklada Kultura Nova, Erste Solidarity Fond i Foundation for Arts Initiatives.