Kad bi fabrika trubila – Božena Končić Badurina

Kad bi fabrika trubila_ Končić Badurina

 

 
 
 
 
 

Umjetnička knjiga Božene Končić Badurine Kad bi fabrika trubila je realizirana kao dio projekta Industrijska baština otoka Korčule kojeg provode GMK i udruga Siva zona, a koji su ujedno i suizdavači ove publikacije. Knjigu je oblikovala Rafaela Dražić